Přijímací řízení do MŠ

 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

 

POČET ŽÁDOSTÍ:                9

POČET PŘIJATÝCH:            5

POČET NEPŘIJATÝCH:       4

POČET VOLNÝCH MÍST:    0

(Vyhl.14/2005 a ve znění dalších změn, odst.3, § 2 – 24 dětí na třídu) umožňuje přijmout na výjimku podle momentálního složení třídy a úvahy ředitelky (max.28) pouze s povolením a souhlasem provozovatele o navýšení kapacity školy.

SITUACE SE MĚNÍ, PROTO SE V PŘÍPADĚ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO NAŠÍ MŠ INFORMUJTE NA ČÍSLE: +420 773 637 110

PŘÍJIMÁNÍ ŽÁDOSTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22:

 

Koná se od 2.5. 2021 do 16.5.2021   VOLEJTE

773 637 110

Předpokládaný počet volných míst bude: 5

(Vyhláška č.14/2005 a ve znění dalších změn viz výše)

Je možné přihlásit dítě i v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita školy.

 

MOŽNOSTI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ K PŘÍJIMACÍMU ŘÍZENÍ:

 

MOŽNÉ ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI K PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

1. DO DATOVÉ SCHRÁNKY ŠKOLY – c82kzd2

2. OSOBNÍ PODÁNÍ V MŠ PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ

3. E-MAILEM S ELEKTRONICKÝM PODPISEM ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

4. POŠTOU (ROZHODUJÍCÍ JE DATUM PODÁNÍ)

ŠKOLA PREFERUJE OSOBNÍ PODÁNÍ V MŠ S URČENÍM TERMÍNU A DOBY, VOLEJTE 773637110 

JE NUTNÉ DOLOŽIT:

1. ŽÁDOST – KE STAŽENÍ NA WEB.ŠKOLY

2. POTVRZENÍ OD LÉKAŘE O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ (NEDOKLÁDÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE, KTERÉ MÁ POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, 5- 6 LET)

3. KOPIE RODNÉHO LISTU DÍTĚTE

4. PRŮKAZ TOTOŽNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Vaše děti přijmeme podle správního řádu a těchto kritérií:

  • dítě, které dosáhne 5. roku věku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky k povinnému předškolnímu vzdělávání ze spádové oblasti
  • dítě, které do začátku následujícího školního roku dovrší alespoň 2,5 let věku do doby nástupu ze spádové oblasti a splňuje podmínky sebeobsluhy
  • ostatní podle věku, nejdříve však dítě, které dovrší alespoň 2,5 roku věku do doby nástupu a splňuje podmínky sebeobsluhy (bez používání plen, částečné samostatné svlékání, oblékání a celková adaptace na školní prostředí)
  • Doplňující kritéria:
    a) sourozenci již přihlášeného dítěte
    b) ostatní děti podle věku od nejdříve narozených

– přednost mají opět děti ze spádové oblasti

 

Těšíme se na Vás 🙂