Přijímací řízení do MŠ

 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23

 

POČET ŽÁDOSTÍ:                8

POČET PŘIJATÝCH:            6

POČET NEPŘIJATÝCH:       2

POČET VOLNÝCH MÍST:    0

(Vyhl.14/2005 a ve znění dalších změn, odst.3, § 2 – 24 dětí na třídu) umožňuje přijmout na výjimku podle momentálního složení třídy a úvahy ředitelky (max.28) pouze s povolením a souhlasem provozovatele o navýšení kapacity školy.

SITUACE SE MĚNÍ, PROTO SE V PŘÍPADĚ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO NAŠÍ MŠ INFORMUJTE NA ČÍSLE: +420 773 637 110

 NA PŘÍJIMÁNÍ ŽÁDOSTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24:

 

KONÁ SE …………. V BUDOVĚ MŠ SLUNÍČKO OD …………. DO ………… HODIN

VOLEJTE  773 637 110

Předpokládaný počet volných míst bude: 5

(Vyhláška č.14/2005 a ve znění dalších změn viz výše)

Je možné přihlásit dítě i v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita školy.

 

MOŽNOSTI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ K PŘÍJIMACÍMU ŘÍZENÍ:

 

MOŽNÉ ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI K PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

1. OSOBNÍ PODÁNÍ V MŠ V URČENÝ DEN …………… OD ………….. DO ………….. HODIN

2. DO DATOVÉ SCHRÁNKY ŠKOLY – c82kzd2

3. E-MAILEM S ELEKTRONICKÝM PODPISEM ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

4. POŠTOU (ROZHODUJÍCÍ JE DATUM PODÁNÍ)

JE NUTNÉ DOLOŽIT:

1. ŽÁDOST – KE STAŽENÍ NA WEB.ŠKOLY

2. POTVRZENÍ OD LÉKAŘE O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ (NEDOKLÁDÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE, KTERÉ MÁ POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, 5- 6 LET)

3. KOPIE RODNÉHO LISTU DÍTĚTE

4. PRŮKAZ TOTOŽNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Víc v přiloženém dokumentu – Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Těšíme se na Vás 🙂

DOPLŇUJÍCÍ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI CIZINCŮ, KTERÝM BYLA POSKYTNUTA DOČASNÁ OCHRANA ČR BYL ŘEDITELKOU STANOVEN NA : 28.6.2022

 

JAK POSTUPOVAT PŘI ZAČLENĚNÍ DO VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Po
Po

ЩО РОБИТИ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ
В СИСТЕМУ ОСВІТИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ– 

Po
Po