MŠ sluníčko

Lhota u příbramě

Naše motto: Tolik řádu, kolik je nutno. Tolik svobody, kolik je možno.
(T.G.Masaryk)

Jednotřídní mateřská škola Sluníčko ve Lhotě, má k dispozici velikou zahradu s herními prvky, dále hernu, třídu, dále „Skleník“ jako venkovní třídu k prodloužení činností dětí na jaře a podzim a v patře pohybovou hernu. Obec Lhota u Příbramě leží 3 km od Příbramě v nově zateplené budově spolu s provozovatelem Obecním úřadem Lhota u Příbramě.

Zaměřujeme se na posilování vzájemných vztahů a rozvoj pohybových dovedností.

Každý školní rok měníme doplňující projektem se specifickým zaměřením.

Náš cíl:

  • vést Vaše dítě k poznání, vnímání, cítění a dovednostem tak, aby bylo připraveno k plynulému přechodu do základní školy
  • poskytovat Vašemu dítěti dostatek pohybu ve všech řízených i spontánních činnostech
  • v příjemném kamarádském prostředí vést Vaše dítě k samostatnému, sebevědomému postoji v jeho první sociální skupině vrstevníků, a tím je připravit na jeho příští budoucí život
  • zajistit spokojenost všech dětí, aby k nám chodily rády… a bavilo je, být u nás…
  • zajistit spokojenost u většiny rodičů, aby v nás měli důvěru a radili se s námi o výchovných problémech…

Třída

Třída je složená ze všech věkových skupin od 2,5 let do 7 let v počtu nejvýše 24 dětí. Hygienická kapacita je 28, ale tento počet pro heterogenní třídu je pro děti už příliš velký a dále záleží na typu přijatých dětí ten konkrétní školní rok.

Děti se učí sociálnímu chování v přirozených situacích jako v rodině. Mladším a méně schopným pomáhají starší. Všechny věkové skupiny se musí přizpůsobovat v průběhu dne různým potřebám ostatních skupin. Děti se učí ustupovat, zdravě se prosadit, respektovat jiné povahy, nezištně pomáhat, soustředit se na čas na svou činnost,….a mnoho dalších dovedností.

Činnosti jsou při péči jedné učitelky při vyšším počtu dětí náročnější.

V současné době máme k dispozici dopoledne druhou učitelku (nekvalifikovanou) na zkrácený úvazek na 2,5 hodiny denně na 4 dny v týdnu. Stále však hledáme kvalifikovanou učitelku pro předškolní vzdělávání.