Spolek rodičů

„Spolek je samosprávnou, dobrovolnou, nezávislou, nepolitickou a neziskovou zájmovou organizací založenou za účelem zastupování zájmů dětí, hájení a prosazování individuálního rozvoje jejich osobností a rozvíjení kvality výchovy tak, aby se tvořily předpoklady pro jejich budoucí úspěšné uplatnění ve společnosti.“ (stanovy čl. 1.4)

sídlo Spolku: Lhota u Příbramě 77, 261 01 Příbram
číslo bankovního účtu: 2800888318 / 2010 (CZK)

výbor rodičů ve složení:
předseda spolku:  Bc. Lucie Vyšínová
místopředseda: Simona Slepičková