POPLATEK ZA STRAVNÉ
podle odebraných jídel

  • 1 den 35 Kč
  • dopolední svačina 9 Kč
  • oběd (děti do 6 let) 20 Kč
  • oběd (děti 7 let) 21 Kč
  • odpolední svačina 6 Kč

ZPŮSOB PLATBY ZA STRAVNÉ

v hotovosti  v určených dnech v daném měsíci, sledujte úřední desku školy (vstupní dveře)