Dotace MŠMT

„ŠABLONY”

Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy všem školám v republice, které o příspěvek požádají, vyžaduje přísná pravidla a podmínky…naše školka využila ze všech možností …..
(projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015850)
1.) vzdělávání pedagogických pracovníků
2). společné sdílení zkušeností s jinými školami stejného typu
3.) projektové dny ve škole i mimo ni
Výše na období od 9.měsíce 2019 do 9.měsíce 2021 škola dosáhne, pokud splní podmínky dotace na 212 tisíc.