Školní vzdělávací program

mateřské školy Sluníčko Lhota u Příbramě

„NEJSME TADY SAMI“

Filozofie školy: Mateřská škola je v současné době 19 letech v právní subjektivitě. Pedagogické působení učitelek je ustálené a došlo k souhře a pochopení filozofie školy. Doposud se filozofie zaměřovala na vytváření dostatku podmínek pro spontánní i řízený pohyb dětí. Dále na utváření a rozvíjení vztahů mezi všemi aktéry – dětmi, zaměstnanci i rodiči. Tato základní myšlenka zůstává osou i nadále. Myslíme si, že pěstování lepších vztahů a poznávání sama sebe i jiných lidí je základem k utváření si vztahu ke světu, přírodě, lidem i k sobě…..