Aktuality

Co je nového:

Aktuality

DNE 14.5. PROBĚHLO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ K DOCHÁZCE DO MŠ SLUNÍČKO. VÝSLEDKY NAJDETE  V ODDÍLE SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.

OD 3.5.2021 JE ŠKOLA PLNĚ V PROVOZU BEZ TESOVÁNÍ A ROUŠEK.

OD 12.4.2021 JE Z NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR, MIMISTERSTVA ZDRAVOTNICVÍ A ŠKOLSTVÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO V BĚŽNÉM PROVOZU ZATÍM PRO NEJSTARŠÍ DĚTI, KTERÉ PO PRÁZDNINÁCH ODCHÁZEJÍ  DO ZŠ. S REŽIMEM POVINNÉHO TESTOVÁNÍ DĚTÍ BYLI RODIČE SEZNÁMENI.

V PROVOZU JE I ŠKOLNÍ JÍDELNA, KTERÉ JE MOŽNO VYUŽÍT I PRO DĚTI, KTERÉ ZATÍM ZŮSTÁVAJÍ DOMA. NUTNÉ JE OBĚDY OBJEDNAT TÝDEN DOPŘEDU A VLASTNIT ALESPOŃ DVOJE JÍDLONOSIČE. VOLEJTE 773637110.

OD 1.3.2021 JE Z NAŘÍZENÍ VLÁDY O NOUZOVÉM STAVU STÁTU ŠKOLA UZAVŘENA DO ODVOLÁNÍ.

RODIČE DĚTÍ, KTERÉ MAJÍ POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JSOU POVINNI SE SE SVÝMI DĚTMI ZÚČASTNIT DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. ŘEDITELKA ŠKOLY S RODIČI PROJEDNALA  ZPŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ.

24.1.2021

Bohužel se před vánočními svátky v MŠ nakazily Covidem -19 3 zaměstnankyně, včetně ředitelky a učitelky, proto musela být škola od 4.1. 2020 do 22.1.2021 uzavřena.

V současné době je provoz v plném proudu a těšíme se, až budeme moct jezdit na výlety a exkurze v rámci celoročního projektu Živá planeta 🙂

2.11.2020

ŽÁDÁME RODIČE, ABY IHNED OHLÁSILI, POKUD SE V RODINĚ, V NÍŽ VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI DÍTĚ ŽIJE, VYSKYTNE ONEMOCNĚNÍ COVID 19.

JE NUTNÉ ZAJISTIT DALŠÍ KROKY ZE STRANY ŠKOLY K OCHRANĚ DĚTÍ I ZAMĚSTNANCŮ A ZAMEZIT ŠÍŘENÍ NÁKAZY.

12.10.2020

Naše MŠ Sluníčko se nebude uzavírat, pokud to nebude nutné (pouze v případě, který uzná KHS).   Od 12.10.2020 přebíráme a vydáváme děti bez přítomnosti rodičů v šatně a to u vstupu do budovy školy. K tomuto opatření jsme přistoupili z důvodů omezení sociálních kontaktů mezi lidmi.

Z důvodu hygienických omezení zatím příliš neplánujeme akce, ale povedly se naplnit během září  tři projektové dny. Jeden mimo školku a 2x v MŠ. Také jsme zahájili s nejstarší a prostřední věkovou skupinou plavání – bazény jsou uzavřeny. Pokračovat budeme, až to bude možné.

2.10.2020

Nové “Berušky”- nejmladší věková skupina nových dětí se zatím adaptuje na školku bez větších potíží a podle očekávání. Snažíme se dětem v rámci provozu vyhovět a zároveň vedeme k adaptaci na nové prostředí i osoby. Trénujte samostatné sebeobslužné činnosti, Vaše děti to dokáží úplně samy, pokud jim to dovolíte 🙂

V rámci celoročního projektu “Živá planeta” plníme denně zvolené cíle a záměry podle skupin a schopností věku dětí ze všech oblastí – Dítě a jeho tělo, Dítě a společnost, Dítě a psychika, Dítě a svět a Dítě a ten druhý. Dětem se celé dopoledne věnuje učitelka s asistentkou pedagoga, která se po určité době promění v překrývající učitelku.

Zvýšené hygienické podmínky proti šíření Covid 19:

– roušky nejsou pro děti ani pedagogy v MŠ povinné, rodiče i děti v roušce si vydezinfikují  ruce, označí všechny věci dítěte, nenosí hračky z domova ani do šatny, při prvních příznacích nemoci u dítěte v průběhu dne v MŠ budou informováni a co nejdřív si dítě vyzvednou.

Pracovní pozice

Mateřská škola Sluníčko stále hledá kvalifikovanou učitelku na pracovní úvazek 0,25 od 1.9.2021. Bližší informace na tel. 773637110.

Informace o pozici najdete i na nástěnce Uřadu práce Příbram.

Protože se do 30.8.2020 nikdo nepřihlásil, současná nekvalifikovaná síla má prodlouženou pracovní smlouvu na nezbytně nutnou dobu pro provoz školy.

Omezení provozu

 

Jarní prázniny od 8.2. do 12.2.2021 určené pro oblast Příbram bude naše školka v provozu.

V době letních prázdnin bude MŠ Sluníčko uzavřena od 12.7.2021 do 21.8.2021.

Všechny ostatní vedlejší prázdniny je škola v provozu, pokud tomu nebudou bránit ostatní technické nebo organizační důvody.

Veverky - předškoláčci

Podle školstkého zákona jsou Vaše děti povinny vzdělávat se v MŠ 4 hodiny denně. U nás v MŠ je to od 8.hodin do 12.hodin

Pokud bude nutné školu uzavřít z důvodu karantény nebo bude nadpoloviční většina těchto dětí nepřítomna, je škola povinna vzdělávat distančně a rodiče jsou povinni se se svými dětmi této výuky zúčastnit.

Z ankety vyplynul způsob vzdělávání. Pro část rodičů a jejich dětí učitelky připraví vzdělávací materiály a náměty do tašek k vyzvednutí, ostatním rodičům budou tyto materiály – metodické listy, návody, náměty a krátká videa zaslány mailem. Další možností je posílání těchto materiálů do uzavřené skupiny WhatsApem.

Covid 19

Povinností MŠ je zajistit zdravé prostředí všem dětem i zaměstancům a chránit jejich bezpečnost.

Ministerstva zdravotnictví,  školství i KHS zasílají školám aktuální informace a pokyny. V soušasné době nejsou školky nijak omezeny. Zvýšená hygiena v budouvě, u dětí i zaměstnanců je plněna vysokou měrou.

Nadále apelujeme na doprovod dětí a jejich odpovědnost při desinfekci rukou a zakrytí nosu a úst ve veřejné místnosti školy – šatně dětí – pokud rodiče děti doprovázejí a nepředávají je u vstupu do MŠ

 • Pokud dítě má obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat Krajskou hygienickou stanici…
 • Pokud má dítě obtíže  a nebylo v oblasti s výskytem – volat infolinku svého pediatra…
 • Pokud dítě nemá obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat infolinku Státního zdarvotního ústavu…

 

Dále Vás budeme informovat prostřednictvím SMS zpráv a FC stánek školy a webových stránek školy.

Děkujeme za pochopení.

 

Projekt Šablony

Mateřská škola hojně využívá dotace MŠMT “ŠABLONY” na projektové dny v MŠ i mimo MŠ, vzdělávání pedagogů i sdílení zkušeností pedagogů.

Projekt je na 2 roky. Vzhledem k omezení zvolených aktivit bude škola žádat o prodloužení.

Projekt Evropské unie

Projekt – Vybudování venkovní učebny s vybavením je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008641je zajištění kvalitní a dostupné infrastruktury včetně rovného přístupu k neformálnímu a zájmovému vzdělávání, k získávání klíčových schopností a k vytvoření přiměřeně přirozeného motivačního prostředí k získávání kompetencí v řemeslné, technické a přírodovědné oblasti a tím zajistit kvalitní přípravu na praktický život při rovných podmínkách vzdělávání dětí i pedagogů vycházející z ŠVP PV Mateřské školy Sluníčko Lhota u Příbramě.

Letní provoz

Mateřská škola bude pravděpodobně uzavřena od pondělí 12.7.2021 do 20.8.2021. Ředitelka bude o tomto datu ještě jednat.

Plán akcí

AKCE ZÁŘÍ 2020
 • Projektový den Společenská zvířata – návštěva u.p.Vítkové v Podlesí
 • Projektový den Les nikdy nespí – planetárium
 • Projektový den – Jak to bylo dřív – dopoledne s hercem I. Urbánkem 
 • Projektový den mimo MŠ – Nech brouka žít – dopoledne v Hrachově, centum ochrany fauny
 • Plavání s Myškami a Veverkami
Akce v červnu 2020
 • PROJEKTOVÝ DEN – PŘÍRODA POD LUPOU
 • DEN DĚTÍ – PROJEKTOVÝ DEN – BUBNUJEME S CELOU RODINOU
 • POLODENNÍ VYCHÁZKA – NÁVŠTĚVA DAŃKŮ
 • SLUNÍČKOVÁ SLAVNOST
 • SETKÁNÍ DĚTÍ S 1.TŘÍDOU MZŠ OBECNICE
Akce v květnu 2020
 • PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO MŠ
 • PROJEKTOVÝ DEN – CO SE SKRÝVÁ ZA PLOTEM – NÁVŠTĚVA ZOO PLZEŇ
 • VYSTOUPENÍ PRO SENIORY OBCE
Akce v dubnu 2020
 • POHYBOVÉ HRY S TRENÉREM – AKTIVNÍ ŠKOLKA – 10 LEKCÍ
 • PROJEKTOVÝ DEN – JAK SI ŽIJÍ NETOPÝŘI – NÁVŠTĚVA V HRACHOVĚ
 • VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ S RODIČI
 • PROJEKTOVÝ DEN – PILNÉ VČELKY – NÁVŠTĚVA U P. DUŠKA
 • PROJEKTOVÝ DEN – ŽIVÁ VODA – NÁVŠTĚVA V ČISTIČCE ODPADNÍCH VOD PŘÍBRAM
 • ČARODĚJNICE A NOČNÍ ŠKOLKA
Akce v březnu 2020
 • NÁVŠTĚVA V MZŠ – PŘEDŠKOLÁCI V 1.TŘÍDĚ
 • VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ VE SPOLUPRÁCE S OÚ LHOTA U PŘÍBRAMĚ
 • FOTOGRAFOVÁNÍ – P.M.VANČUROVÁ
 • VÍTÁNÍ JARA – POUŠTĚNÍ LODIČEK
 • EXKURZE – NÁVŠTĚVA V UHŘÍNĚVSI – ARA A KAKADU – PAPOUŠCI
Akce v únoru 2020
 • OHEŃ V ZIMĚ – VAŘENÍ ČAJE V KOTLÍKU NA OHNI NA ZAHRADĚ
 • PROJEKTOVÝ DEN – MÁME RÁDI ZVÍŘATA, NÁVŠTĚVA DIVADLA V MŠ DOREMI
 • RODIČOVSKÁ SCHŮZKA
 • PROJEKTOVÝ DEN – MASOPUST – NÁVŠTĚVA V ČECHOVĚ STODOLE
 • KARNEVAL – VE ZVÍŘECÍM KOŽÍŠKU
 • PROJEKTOVÝ DEN – PES-KAMARÁD I POMOCNÍK – CANISTERAPIE P. POSEKANÁ
Akce v lednu 2020
 • NÁVŠTĚVA DIVADLA – ZLATOVLÁSKA
 • PROJEKT PPP – NEJSME NA TO SAMI – KURZ PRO RODIČE A DĚTI VE SPOLUPRÁCI S PPP PŘÍBRAM
Akce v prosinci 2019

– 5.12. MIKULÁŠ – VE SPOLUPRÁCE S OBCÍ – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S MALÝM VYSTOUPENÍM DĚTÍ

– 11.12. VEŘEJNÉ VYSTOUPENÍ DĚTÍ PRO SENIORY OBCE LHOTA U PŘÍBRAMĚ

-12.12. VEŘEJNÉ VYSTOUPENÍ  PRO RODIČE – PŘÍBĚH O JEŽÍŠKOVI

-13.12. NADĚLOVÁNÍ V MŠ

– 17.12. V RÁMCI ROČNÍHO PROJEKTU ŠKOLY “ŽIVÁ PLANETA” – PROJEKTOVÝ DEN -“VÁNOCE PRO ZVÍŘÁTKA” – SEMINÁŘ S DÍLNOU VOJENSKÉ LESY P.KOLRUSOVÁ

Akce v listopadu 2019

– KAŽDOU STŘEDU PLAVÁNÍ

– 6.11. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ OBCE

– 7.11. PROJEKTOVÝ DEN – BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE – NÁVŠTĚVA A DÍLNA SVÍČKÁRNY RODOS ŠESTAJOVICE

– 11.11. PROJEKTOVÝ DEN – VÝPRAVA ZA MARTINEM – NÁVŠTĚVA A PROGRAM VE FARMĚ POD DUBOVOU HOROU

– 21.11. PROJEKTOVÝ DEN – V PAŘEZOVÉ CHALOUPCE – NÁVŠTĚVA P. KOCÍKOVÉ U OCHRANY FAUNY HRACHOV

-26.11. NÁVŠTĚVA MALÉ SCÉNY DIVADLA PŘÍBRAM – VÝCHOVNÝ KONCERT ZUŠ PŘÍBRAM TGM CESTUJEME S PÍSNIČKOU

Akce v listopadu 2019

– KAŽDOU STŘEDU PLAVÁNÍ

– 6.11. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ OBCE

– 7.11. PROJEKTOVÝ DEN – BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE – NÁVŠTĚVA A DÍLNA SVÍČKÁRNY RODOS ŠESTAJOVICE

– 11.11. PROJEKTOVÝ DEN – VÝPRAVA ZA MARTINEM – NÁVŠTĚVA A PROGRAM VE FARMĚ POD DUBOVOU HOROU

– 21.11. PROJEKTOVÝ DEN – V PAŘEZOVÉ CHALOUPCE – NÁVŠTĚVA P. KOCÍKOVÉ U OCHRANY FAUNY HRACHOV

-26.11. NÁVŠTĚVA MALÉ SCÉNY DIVADLA PŘÍBRAM – VÝCHOVNÝ KONCERT ZUŠ PŘÍBRAM TGM CESTUJEME S PÍSNIČKOU

Akce v září 2019

– ZAČLEŇOVÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ – CELKOVÝ POČET 26

– 7.9. BĚH KOVOHUTĚMI

– 18.9. PLAVÁNÍ PRO MYŠKY A VEVERKY

– 26.9. OD 16 HODIN RODIČOVSKÁ SCHŮZKA

– 30.9. DIVADLO PŘÍBRAM – POHÁDKY Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY

AKCE ŘÍJEN 2020
 • Polodenní vycházka – téma les – slalom mezi přírodními překážkami
 • Návštěva ptáčníka – p. Burghauser – čím se živí ptáci
 • Plavání