Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /web/htdocs5/ms_lhotaupribramecz/home/www/wp-includes/blocks.php on line 20
Aktuality | MŠ Sluníčko

Aktuality

Co je nového:

Pro komunikaci aktualit využívá mateřská škola využívá aplikaci „Naše MŠ“.

 

Plán akcí

Informace o zápisech na školní rok 2023/2024 jsou na úřední desce.
Veverky - předškoláčci

Podle školstkého zákona jsou Vaše děti povinny vzdělávat se v MŠ 4 hodiny denně. U nás v MŠ je to od 8.hodin do 12.hodin

Pokud bude nutné školu uzavřít z důvodu karantény nebo bude nadpoloviční většina těchto dětí nepřítomna, je škola povinna vzdělávat distančně a rodiče jsou povinni se se svými dětmi této výuky zúčastnit.

Z ankety vyplynul způsob vzdělávání. Pro část rodičů a jejich dětí učitelky připraví vzdělávací materiály a náměty do tašek k vyzvednutí, ostatním rodičům budou tyto materiály – metodické listy, návody, náměty a krátká videa zaslány mailem. Další možností je posílání těchto materiálů do uzavřené skupiny WhatsApem.

 

Covid 19

V současné době neplatí pro školu žádné níže uvedené povinnosti.

Povinností MŠ je pouze zajistit zdravé prostředí všem dětem i zaměstnancům a chránit jejich bezpečnost.

 

 

Projekt Šablony

Mateřská škola hojně využívá dotace MŠMT „ŠABLONY“ na projektové dny v MŠ i mimo MŠ, vzdělávání pedagogů i sdílení zkušeností pedagogů.

Projekt je na 2 roky. Vzhledem k omezení zvolených aktivit bude škola žádat o prodloužení.

Projekt Evropské unie

Projekt – Vybudování venkovní učebny s vybavením je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008641je zajištění kvalitní a dostupné infrastruktury včetně rovného přístupu k neformálnímu a zájmovému vzdělávání, k získávání klíčových schopností a k vytvoření přiměřeně přirozeného motivačního prostředí k získávání kompetencí v řemeslné, technické a přírodovědné oblasti a tím zajistit kvalitní přípravu na praktický život při rovných podmínkách vzdělávání dětí i pedagogů vycházející z ŠVP PV Mateřské školy Sluníčko Lhota u Příbramě.

Letní provoz

Mateřská škola bude uzavřena od pondělí 11.7.2022 do 19.8.2022. 

Změna řízení školy

Alena Vágnerová se dnem 30.6.2022 vzdává funkce vedoucího pracovníka MŠ Sluníčko Lhota u Příbramě a do ukončení konkursního řízení je pověřena p. Irena Flaxová. 

Akce v červnu 2022
 • 1.6. SLAVNOST HASIČŮ – SPOLUPRÁCE S HASIČI OBECNICE, AKCE NA ZAHRADĚ 10,00 – 11,00 HODIN
 • 8.6. PŘEDSTAVENÍ PRO SENIORY OBCE
 • 14.6. SLUNÍČKOVÁ SLAVNOST K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
 • VÝLET 
 • 29.6. VASTOUPENÍ P. BURGHAUZERA – SOKOLNÍK A PTÁČNÍK
Akce v květnu 2022
 • 13.5. PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO MŠ
 • PROJEKTOVÝ DEN MIMO MŠ – NÁVŠTĚVA FARMY MOULISOVÝCH MILÍNOV
 • WELNES PRO MAMINKY- POZVÁNÍ NA DEN V MŠ – KOSMETIKA, MANIKŮRA, MASÁŽE, KADEŘNICTVÍ, KAVÁRNIČKA
 • NÁVŠTĚVA DIVADLA K.KOULY – POHÁDKY PANA POHÁDKY – POKUD POČASÍ DOVOLÍ, VENKU NA ZAHRADĚ
 • PRAXE  Z INTEGROVANÉ ŠKOLY
 • INDIÁNSKÝ TÝDEN + VYSTOUPENÍ M.KRULICHA
Akce v dubnu 2022
 • POHYBOVÉ HRY S TRENÉREM – AKTIVNÍ ŠKOLKA – 10 LEKCÍ
 • VELIKONOČNÍ DEN – ČECHOVA STODOLA + MŠ DRAHLÍN – SPOLUPRÁCE
 • VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ S RODIČI
 • PROJEKTOVÝ DEN „DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ“  PŘÍBRAM – NÁVŠTĚVA
 • NÁVŠTĚVA V MŠ – DIVADLO NÁNA
 • ČARODĚJNICE A NOČNÍ ŠKOLKA – SPANÍ VE ŠKOLCE
Akce v březnu 2022

 

 • V RÁMCI PROJEKTU „ZEMĚ BEZPEČÍ A ZDRAVÍ“ NÁVŠTĚVA ZÁCHRANÁŘŮ ZDRAVOTNÍKŮ
 • POHYBOVÉ HRY S P.M.ŠPINAREM PRO VEVERKY A MYŠKY
 • POLODENNÍ VYCHÁZKA – 2 SKUPINY, HLEDÁNÍ POKLADU
 • VÍTÁNÍ JARA – POUŠTĚNÍ LODIČEK NA ČEPKOVSKÉM POTOCE
 • EXKURZE – NÁVŠTĚVA KRAVÍNA VE LHOTĚ
 • SETKÁNÍ S UČITELKOU MZŠ OBECNICE – PŘEDZÁPIS
Akce v únoru 2022
 • OHEŃ V ZIMĚ – VAŘENÍ ČAJE V KOTLÍKU NA OHNI NA ZAHRADĚ
 • NÁVŠTĚVA DIVADLA P. FRIŠTENSKÉ – JAK SI PEJSEK SPLETL LÉKY A BONBÓNY
 • ZIMNÍ STEZKA S ÚKOLY
 • PROJEKTOVÝ DEN – SETKÁNÍ S RODIČI A JEJICH DĚTMI S LEKTORKAMI PPP PŘÍBRAM – ŠKOLNÍ ZRALOST – NEJTE NA TO SAMI
 • KARNEVAL
Akce v lednu 2022
 • FOTOGRAFOVÁNÍ P. GAHLER
 • PROJEKTOVÝ DEN – NÁVŠTĚVA POLICEE ČR
 • PROJEKTOVÝ DEN – ŠIKOVNÉ RUČIČKY – ZÁBAVNÉ UČENÍ S NÁŘADÍM
 • VAŘÍME VE SNĚHU BRAMBORAČKU – NA OHNI V KOTLÍKU
Akce v prosinci 2021

– 2.12. NÁVŠTĚVA DIVADLA V MŠ – PEJSEK A KOČIČKA

– 5.12. MIKULÁŠ – VE SPOLUPRÁCE S OBCÍ – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S MALÝM VYSTOUPENÍM DĚTÍ

– 16.12.. VEŘEJNÉ VYSTOUPENÍ DĚTÍ PRO SENIORY OBCE LHOTA U PŘÍBRAMĚ

– 16.12.  VEŘEJNÉ VYSTOUPENÍ  PRO RODIČE – POHÁDKA

– 17.12. NADĚLOVÁNÍ V MŠ

– 17.12. V RÁMCI ROČNÍHO PROJEKTU ŠKOLY „ŽIVÁ PLANETA“ – PROJEKTOVÝ DEN -„VÁNOCE PRO ZVÍŘÁTKA“ – SEMINÁŘ S DÍLNOU VOJENSKÉ LESY P.KOLRUSOVÁ

Akce v listopadu 2021

 

24.11. V RÁMCI PROJEKTU : ŽIJEME BEZPEČNĚ A ZDRAVĚ – CANISTERAPIE V MŠ P. POSEKANÁ

12.11. PLAVÁNÍ Č.7

11.11. PUTOVÁNÍ ZA SVATÝM MARTINEM – VYCHÁZKA SMĚREM K PODLESÍ A KONÍM

10.11. NÁVŠTĚVA DIVADLA P. FRIŠTEJNSKÉ V MŠ – JAK POUŠTĚL PEJSEK A KOČIČKA DRAKA

7.11.  PLAVÁNÍ Č.6

4.11.  V RÁMCI PROJEKTU PROJEKTU „ŽIJEME BEZPEČNĚ A ZDRAVĚ“ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2 –  NÁVŠTĚVA V MŠ – POLICIE ČR – DĚTI SE SEZNÁMÍ S PRACÍ POLICIE, POMŮCKAMI, PRAKTICKÝMI UKÁZKAMI

 

Akce v září 2021

AKCE ŘÍJEN 2021
 • 26.10. PODZINMÍČCI – SPOLEČNÁ PRÁCE RODIČŮ A DĚTÍ S OPÉKÁNÍM NA ZAHRADĚ

  20.10. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – KULTURNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ

  15.10. PLAVÁNÍ Č.4

  13.10. SETKÁNÍ SENIORŮ – PROHLÍDKA ŠKOLY, DÁRKY SENIORŮM

  9.10. DRAKIÁDA VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ

  5.10. NÁVŠTĚVA P. BURHAUSER – PTÁČNÍK ORNITOLOG – UKÁZKA DRAVCŮ A PTÁKŮ NA ZAHRADĚ ŠKOLY