Aktuality

Co je nového:

Aktuality

2.11.2020

ŽÁDÁME RODIČE, ABY IHNED OHLÁSILI, POKUD SE V RODINĚ, V NÍŽ VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI DÍTĚ ŽIJE, VYSKYTNE ONEMOCNĚNÍ COVID 19.

JE NUTNÉ ZAJISTIT DALŠÍ KROKY ZE STRANY ŠKOLY K OCHRANĚ DĚTÍ I ZAMĚSTNANCŮ A ZAMEZIT ŠÍŘENÍ NÁKAZY.

12.10.2020

Naše MŠ Sluníčko se nebude uzavírat, pokud to nebude nutné (pouze v případě, který uzná KHS).   Od 12.10.2020 přebíráme a vydáváme děti bez přítomnosti rodičů v šatně a to u vstupu do budovy školy. K tomuto opatření jsme přistoupili z důvodů omezení sociálních kontaktů mezi lidmi.

Z důvodu hygienických omezení zatím příliš neplánujeme akce, ale povedly se naplnit během září  tři projektové dny. Jeden mimo školku a 2x v MŠ. Také jsme zahájili s nejstarší a prostřední věkovou skupinou plavání – bazény jsou uzavřeny. Pokračovat budeme, až to bude možné.

2.10.2020

Nové “Berušky”- nejmladší věková skupina nových dětí se zatím adaptuje na školku bez větších potíží a podle očekávání. Snažíme se dětem v rámci provozu vyhovět a zároveň vedeme k adaptaci na nové prostředí i osoby. Trénujte samostatné sebeobslužné činnosti, Vaše děti to dokáží úplně samy, pokud jim to dovolíte 🙂

V rámci celoročního projektu “Živá planeta” plníme denně zvolené cíle a záměry podle skupin a schopností věku dětí ze všech oblastí – Dítě a jeho tělo, Dítě a společnost, Dítě a psychika, Dítě a svět a Dítě a ten druhý. Dětem se celé dopoledne věnuje učitelka s asistentkou pedagoga, která se po určité době promění v překrývající učitelku.

Zvýšené hygienické podmínky proti šíření Covid 19:

– roušky nejsou pro děti ani pedagogy v MŠ povinné, rodiče i děti v roušce si vydezinfikují  ruce, označí všechny věci dítěte, nenosí hračky z domova ani do šatny, při prvních příznacích nemoci u dítěte v průběhu dne v MŠ budou informováni a co nejdřív si dítě vyzvednou.

Pracovní pozice

Mateřská škola Sluníčko stále hledá kvalifikovanou učitelku na pracovní úvazek 0,25 od 1.9.2021. Bližší informace na tel. 773637110.

Informace o pozici najdete i na nástěnce Uřadu práce Příbram.

Protože se do 30.8.2020 nikdo nepřihlásil, současná nekvalifikovaná síla má prodlouženou pracovní smlouvu na nezbytně nutnou dobu pro provoz školy.

Omezení provozu

Po dohodě se zřizovatelem i rodiči (anketa – září) bude škola v provozu do 23.12.2020 a dále omezena od 28.12 do 31.12.2020

První provozní den bude v pondělí 4.1.2021

 

Veverky - předškoláčci

Podle školstkého zákona jsou Vaše děti povinny vzdělávat se v MŠ 4 hodiny denně. U nás v MŠ je to od 8.hodin do 12.hodin

Pokud bude nutné školu uzavřít z důvodu karantény nebo bude nadpoloviční většina těchto dětí nepřítomna, je škola povinna vzdělávat distančně a rodiče jsou povinni se se svými dětmi této výuky zúčastnit.

Z ankety vyplynul způsob vzdělávání. Pro část rodičů a jejich dětí učitelky připraví vzdělávací materiály a náměty do tašek k vyzvednutí, ostatním rodičům budou tyto materiály – metodické listy, návody, náměty a krátká videa zaslány mailem. Další možností je posílání těchto materiálů do uzavřené skupiny WhatsApem.

Covid 19

Povinností MŠ je zajistit zdravé prostředí všem dětem i zaměstancům a chránit jejich bezpečnost.

Ministerstva zdravotnictví,  školství i KHS zasílají školám aktuální informace a pokyny. V soušasné době nejsou školky nijak omezeny. Zvýšená hygiena v budouvě, u dětí i zaměstnanců je plněna vysokou měrou.

Nadále apelujeme na doprovod dětí a jejich odpovědnost při desinfekci rukou a zakrytí nosu a úst ve veřejné místnosti školy – šatně dětí – pokud rodiče děti doprovázejí a nepředávají je u vstupu do MŠ

 • Pokud dítě má obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat Krajskou hygienickou stanici…
 • Pokud má dítě obtíže  a nebylo v oblasti s výskytem – volat infolinku svého pediatra…
 • Pokud dítě nemá obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat infolinku Státního zdarvotního ústavu…

 

Dále Vás budeme informovat prostřednictvím SMS zpráv a FC stánek školy a webových stránek školy.

Děkujeme za pochopení.

 

Projekt Šablony

Mateřská škola hojně využívá dotace MŠMT “ŠABLONY” na projektové dny v MŠ i mimo MŠ, vzdělávání pedagogů i sdílení zkušeností pedagogů.

Projekt je na 2 roky. Vzhledem k omezení zvolených aktivit bude škola žádat o prodloužení.

Projekt Evropské unie

Projekt – Vybudování venkovní učebny s vybavením je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008641je zajištění kvalitní a dostupné infrastruktury včetně rovného přístupu k neformálnímu a zájmovému vzdělávání, k získávání klíčových schopností a k vytvoření přiměřeně přirozeného motivačního prostředí k získávání kompetencí v řemeslné, technické a přírodovědné oblasti a tím zajistit kvalitní přípravu na praktický život při rovných podmínkách vzdělávání dětí i pedagogů vycházející z ŠVP PV Mateřské školy Sluníčko Lhota u Příbramě.

Letní provoz

Mateřská škola bude pravděpodobně uzavřena od pondělí 12.7.2021 do 20.8.2021. Ředitelka bude o tomto datu ještě jednat.

Plán akcí

AKCE ZÁŘÍ 2020
 • Projektový den Společenská zvířata – návštěva u.p.Vítkové v Podlesí
 • Projektový den Les nikdy nespí – planetárium
 • Projektový den – Jak to bylo dřív – dopoledne s hercem I. Urbánkem 
 • Projektový den mimo MŠ – Nech brouka žít – dopoledne v Hrachově, centum ochrany fauny
 • Plavání s Myškami a Veverkami
Akce v červnu 2020
 • PROJEKTOVÝ DEN – PŘÍRODA POD LUPOU
 • DEN DĚTÍ – PROJEKTOVÝ DEN – BUBNUJEME S CELOU RODINOU
 • POLODENNÍ VYCHÁZKA – NÁVŠTĚVA DAŃKŮ
 • SLUNÍČKOVÁ SLAVNOST
 • SETKÁNÍ DĚTÍ S 1.TŘÍDOU MZŠ OBECNICE
Akce v květnu 2020
 • PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO MŠ
 • PROJEKTOVÝ DEN – CO SE SKRÝVÁ ZA PLOTEM – NÁVŠTĚVA ZOO PLZEŇ
 • VYSTOUPENÍ PRO SENIORY OBCE
Akce v dubnu 2020
 • POHYBOVÉ HRY S TRENÉREM – AKTIVNÍ ŠKOLKA – 10 LEKCÍ
 • PROJEKTOVÝ DEN – JAK SI ŽIJÍ NETOPÝŘI – NÁVŠTĚVA V HRACHOVĚ
 • VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ S RODIČI
 • PROJEKTOVÝ DEN – PILNÉ VČELKY – NÁVŠTĚVA U P. DUŠKA
 • PROJEKTOVÝ DEN – ŽIVÁ VODA – NÁVŠTĚVA V ČISTIČCE ODPADNÍCH VOD PŘÍBRAM
 • ČARODĚJNICE A NOČNÍ ŠKOLKA
Akce v březnu 2020
 • NÁVŠTĚVA V MZŠ – PŘEDŠKOLÁCI V 1.TŘÍDĚ
 • VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ VE SPOLUPRÁCE S OÚ LHOTA U PŘÍBRAMĚ
 • FOTOGRAFOVÁNÍ – P.M.VANČUROVÁ
 • VÍTÁNÍ JARA – POUŠTĚNÍ LODIČEK
 • EXKURZE – NÁVŠTĚVA V UHŘÍNĚVSI – ARA A KAKADU – PAPOUŠCI
Akce v únoru 2020
 • OHEŃ V ZIMĚ – VAŘENÍ ČAJE V KOTLÍKU NA OHNI NA ZAHRADĚ
 • PROJEKTOVÝ DEN – MÁME RÁDI ZVÍŘATA, NÁVŠTĚVA DIVADLA V MŠ DOREMI
 • RODIČOVSKÁ SCHŮZKA
 • PROJEKTOVÝ DEN – MASOPUST – NÁVŠTĚVA V ČECHOVĚ STODOLE
 • KARNEVAL – VE ZVÍŘECÍM KOŽÍŠKU
 • PROJEKTOVÝ DEN – PES-KAMARÁD I POMOCNÍK – CANISTERAPIE P. POSEKANÁ
Akce v lednu 2020
 • NÁVŠTĚVA DIVADLA – ZLATOVLÁSKA
 • PROJEKT PPP – NEJSME NA TO SAMI – KURZ PRO RODIČE A DĚTI VE SPOLUPRÁCI S PPP PŘÍBRAM
Akce v prosinci 2019

– 5.12. MIKULÁŠ – VE SPOLUPRÁCE S OBCÍ – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S MALÝM VYSTOUPENÍM DĚTÍ

– 11.12. VEŘEJNÉ VYSTOUPENÍ DĚTÍ PRO SENIORY OBCE LHOTA U PŘÍBRAMĚ

-12.12. VEŘEJNÉ VYSTOUPENÍ  PRO RODIČE – PŘÍBĚH O JEŽÍŠKOVI

-13.12. NADĚLOVÁNÍ V MŠ

– 17.12. V RÁMCI ROČNÍHO PROJEKTU ŠKOLY “ŽIVÁ PLANETA” – PROJEKTOVÝ DEN -“VÁNOCE PRO ZVÍŘÁTKA” – SEMINÁŘ S DÍLNOU VOJENSKÉ LESY P.KOLRUSOVÁ

Akce v listopadu 2019

– KAŽDOU STŘEDU PLAVÁNÍ

– 6.11. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ OBCE

– 7.11. PROJEKTOVÝ DEN – BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE – NÁVŠTĚVA A DÍLNA SVÍČKÁRNY RODOS ŠESTAJOVICE

– 11.11. PROJEKTOVÝ DEN – VÝPRAVA ZA MARTINEM – NÁVŠTĚVA A PROGRAM VE FARMĚ POD DUBOVOU HOROU

– 21.11. PROJEKTOVÝ DEN – V PAŘEZOVÉ CHALOUPCE – NÁVŠTĚVA P. KOCÍKOVÉ U OCHRANY FAUNY HRACHOV

-26.11. NÁVŠTĚVA MALÉ SCÉNY DIVADLA PŘÍBRAM – VÝCHOVNÝ KONCERT ZUŠ PŘÍBRAM TGM CESTUJEME S PÍSNIČKOU

Akce v listopadu 2019

– KAŽDOU STŘEDU PLAVÁNÍ

– 6.11. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ OBCE

– 7.11. PROJEKTOVÝ DEN – BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE – NÁVŠTĚVA A DÍLNA SVÍČKÁRNY RODOS ŠESTAJOVICE

– 11.11. PROJEKTOVÝ DEN – VÝPRAVA ZA MARTINEM – NÁVŠTĚVA A PROGRAM VE FARMĚ POD DUBOVOU HOROU

– 21.11. PROJEKTOVÝ DEN – V PAŘEZOVÉ CHALOUPCE – NÁVŠTĚVA P. KOCÍKOVÉ U OCHRANY FAUNY HRACHOV

-26.11. NÁVŠTĚVA MALÉ SCÉNY DIVADLA PŘÍBRAM – VÝCHOVNÝ KONCERT ZUŠ PŘÍBRAM TGM CESTUJEME S PÍSNIČKOU

Akce v září 2019

– ZAČLEŇOVÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ – CELKOVÝ POČET 26

– 7.9. BĚH KOVOHUTĚMI

– 18.9. PLAVÁNÍ PRO MYŠKY A VEVERKY

– 26.9. OD 16 HODIN RODIČOVSKÁ SCHŮZKA

– 30.9. DIVADLO PŘÍBRAM – POHÁDKY Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY

AKCE ŘÍJEN 2020
 • Polodenní vycházka – téma les – slalom mezi přírodními překážkami
 • Návštěva ptáčníka – p. Burghauser – čím se živí ptáci
 • Plavání