Aktuality

Co je nového:

CO NOVÉHO...

BĚHEM LEDNA 2022 SE BUDEME SNAŽIT O PLÁN AKCÍ PRO DĚTI S OHLEDEM NA OMEZENÍ Z DŮVODU ONEMOCNĚNÍ COVID 19. ZÁROVEŇ VÁS ZVEME NA RODIČOVSKOU SCHŮZKU DNE 13.1.2022.

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ROCE A PŘEJEME VŠEM ZE SLUNÍČKA VŠE NEJLEPŠÍ V OSOBNÍ M I PRACOVNÍM ŽIVOTĚ, HODNĚ ZDRAVÍ, POHODY A RADOSTI SE SVÝMI DĚTMI 🙂

DNE 29.10. 2021 JE DÍKY PODZIMNÍM PRÁZDNINÁM PLAVÁNÍ ZRUŠENÉ

DNE 26.10. VÁS ZVEME NA PODZIMNÍ TVOŘENÍ -OD 14,30HODIN. SPOLEČNÁ PRÁCE RODIČŮ A DĚTÍ – PROSÍME PŘINESTE SI PLODA A DOPLŇKY, NĚCO MÁLO MÁME A DOPLNÍME

DNE 9.9.2021 SRDEČNĚ ZVEME RODIČE DĚTÍ NA SCHŮZKU RODIČŮ DO MŠ OD 16.HODIN

DNE 1.9.2021 SE TĚŠÍME NA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU S NOVÝMI DĚTMI, IKDYŽ VĚTŠINA DĚTÍ JIŽ CHODÍ 🙂

27.8.2021 JEDEME DO MOTÝLÁRIA VOTICE , JAKO JEDEN Z POSLEDNÍCH PROJEKTOVÝCH DNŮ Z ČERPÁNÍ DOTACE „ŠABLONY II „

V PONDĚLÍ 23.8.2021  PŘIVÍTÁME DĚTI PO 6 TÝDNECH UZAVŘENÍ ŠKOLY 🙂 TĚŠÍME SE NA VÁS

DNE 14.5. PROBĚHLO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ K DOCHÁZCE DO MŠ SLUNÍČKO. VÝSLEDKY NAJDETE  V ODDÍLE SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.

OD 3.5.2021 JE ŠKOLA PLNĚ V PROVOZU BEZ TESOVÁNÍ A ROUŠEK.

OD 12.4.2021 JE Z NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR, MIMISTERSTVA ZDRAVOTNICVÍ A ŠKOLSTVÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO V BĚŽNÉM PROVOZU ZATÍM PRO NEJSTARŠÍ DĚTI, KTERÉ PO PRÁZDNINÁCH ODCHÁZEJÍ  DO ZŠ. S REŽIMEM POVINNÉHO TESTOVÁNÍ DĚTÍ BYLI RODIČE SEZNÁMENI.

V PROVOZU JE I ŠKOLNÍ JÍDELNA, KTERÉ JE MOŽNO VYUŽÍT I PRO DĚTI, KTERÉ ZATÍM ZŮSTÁVAJÍ DOMA. NUTNÉ JE OBĚDY OBJEDNAT TÝDEN DOPŘEDU A VLASTNIT ALESPOŃ DVOJE JÍDLONOSIČE. VOLEJTE 773637110.

OD 1.3.2021 JE Z NAŘÍZENÍ VLÁDY O NOUZOVÉM STAVU STÁTU ŠKOLA UZAVŘENA DO ODVOLÁNÍ.

RODIČE DĚTÍ, KTERÉ MAJÍ POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JSOU POVINNI SE SE SVÝMI DĚTMI ZÚČASTNIT DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. ŘEDITELKA ŠKOLY S RODIČI PROJEDNALA  ZPŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ.

24.1.2021

Bohužel se před vánočními svátky v MŠ nakazily Covidem -19 3 zaměstnankyně, včetně ředitelky a učitelky, proto musela být škola od 4.1. 2020 do 22.1.2021 uzavřena.

V současné době je provoz v plném proudu a těšíme se, až budeme moct jezdit na výlety a exkurze v rámci celoročního projektu Živá planeta 🙂

LISTOPAD
Pracovní pozice

Mateřská škola Sluníčko stále hledá kvalifikovanou učitelku na pracovní úvazek 0,25 od 1.9.2021. Bližší informace na tel. 773637110.

Informace o pozici najdete i na nástěnce Uřadu práce Příbram.

Protože se do 30.8.2020 nikdo nepřihlásil, současná nekvalifikovaná síla má prodlouženou pracovní smlouvu na nezbytně nutnou dobu pro provoz školy.

Omezení provozu

 

V době jarních prázdnin od 21.2. do 25.2.2021 určené pro oblast Příbram bude provoz  po projednání se zřizovatelem i rodiči pravděpodobně omezen.

V době letních prázdnin bude MŠ Sluníčko uzavřena od 10.7.2022 do 19.8.2022.

Všechny ostatní vedlejší prázdniny je škola v provozu, pokud tomu nebudou bránit ostatní technické nebo organizační důvody.

Veverky - předškoláčci

Podle školstkého zákona jsou Vaše děti povinny vzdělávat se v MŠ 4 hodiny denně. U nás v MŠ je to od 8.hodin do 12.hodin

Pokud bude nutné školu uzavřít z důvodu karantény nebo bude nadpoloviční většina těchto dětí nepřítomna, je škola povinna vzdělávat distančně a rodiče jsou povinni se se svými dětmi této výuky zúčastnit.

Z ankety vyplynul způsob vzdělávání. Pro část rodičů a jejich dětí učitelky připraví vzdělávací materiály a náměty do tašek k vyzvednutí, ostatním rodičům budou tyto materiály – metodické listy, návody, náměty a krátká videa zaslány mailem. Další možností je posílání těchto materiálů do uzavřené skupiny WhatsApem.

Covid 19

Povinností MŠ je zajistit zdravé prostředí všem dětem i zaměstancům a chránit jejich bezpečnost.

Ministerstva zdravotnictví,  školství i KHS zasílají školám aktuální informace a pokyny. V soušasné době nejsou školky nijak omezeny. Zvýšená hygiena v budouvě, u dětí i zaměstnanců je plněna vysokou měrou.

Nadále apelujeme na doprovod dětí a jejich odpovědnost při desinfekci rukou a zakrytí nosu a úst ve veřejné místnosti školy – šatně dětí – pokud rodiče děti doprovázejí a nepředávají je u vstupu do MŠ

 • Pokud dítě má obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat Krajskou hygienickou stanici…
 • Pokud má dítě obtíže  a nebylo v oblasti s výskytem – volat infolinku svého pediatra…
 • Pokud dítě nemá obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat infolinku Státního zdarvotního ústavu…

 

Dále Vás budeme informovat prostřednictvím SMS zpráv a FC stánek školy a webových stránek školy.

Děkujeme za pochopení.

 

Projekt Šablony

Mateřská škola hojně využívá dotace MŠMT „ŠABLONY“ na projektové dny v MŠ i mimo MŠ, vzdělávání pedagogů i sdílení zkušeností pedagogů.

Projekt je na 2 roky. Vzhledem k omezení zvolených aktivit bude škola žádat o prodloužení.

Projekt Evropské unie

Projekt – Vybudování venkovní učebny s vybavením je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008641je zajištění kvalitní a dostupné infrastruktury včetně rovného přístupu k neformálnímu a zájmovému vzdělávání, k získávání klíčových schopností a k vytvoření přiměřeně přirozeného motivačního prostředí k získávání kompetencí v řemeslné, technické a přírodovědné oblasti a tím zajistit kvalitní přípravu na praktický život při rovných podmínkách vzdělávání dětí i pedagogů vycházející z ŠVP PV Mateřské školy Sluníčko Lhota u Příbramě.

Letní provoz

Mateřská škola bude pravděpodobně uzavřena od pondělí 11.7.2022 do 19.8.2022. Ředitelka bude o tomto datu ještě jednat.

Plán akcí

Akce v červnu 2021
 • SLUNÍČKOVÁ SLAVNOST
 • SETKÁNÍ DĚTÍ S 1.TŘÍDOU MZŠ OBECNICE
Akce v květnu 2021
 • PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO MŠ
 • PROJEKTOVÝ DEN – CO SE SKRÝVÁ ZA PLOTEM – NÁVŠTĚVA ZOO PLZEŇ
 • VYSTOUPENÍ PRO SENIORY OBCE
Akce v dubnu 2021
 • POHYBOVÉ HRY S TRENÉREM – AKTIVNÍ ŠKOLKA – 10 LEKCÍ
 • PROJEKTOVÝ DEN 
 • VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ S RODIČI
 • PROJEKTOVÝ DEN – PILNÉ VČELKY – NÁVŠTĚVA U P. DUŠKA
 • PROJEKTOVÝ DEN – ŽIVÁ VODA – NÁVŠTĚVA V ČISTIČCE ODPADNÍCH VOD PŘÍBRAM
 • ČARODĚJNICE A NOČNÍ ŠKOLKA
Akce v březnu 2021
 • NÁVŠTĚVA V MZŠ – PŘEDŠKOLÁCI V 1.TŘÍDĚ
 • VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ VE SPOLUPRÁCE S OÚ LHOTA U PŘÍBRAMĚ
 • VÍTÁNÍ JARA – POUŠTĚNÍ LODIČEK
 • EXKURZE –
Akce v únoru 2021
 • OHEŃ V ZIMĚ – VAŘENÍ ČAJE V KOTLÍKU NA OHNI NA ZAHRADĚ
 • RODIČOVSKÁ SCHŮZKA
 • PROJEKTOVÝ DEN – MASOPUST – NÁVŠTĚVA V ČECHOVĚ STODOLE
 • KARNEVAL 
Akce v lednu 2021
 • FOTOGRAFOVÁNÍ P. BAHENSKÁ
 • PROJEKT PPP – NEJSME NA TO SAMI – 3. KURZ PRO RODIČE A DĚTI VE SPOLUPRÁCI S PPP PŘÍBRAM
Akce v prosinci 2021

– 2.12. NÁVŠTĚVA DIVADLA V MŠ – PEJSEK A KOČIČKA

– 5.12. MIKULÁŠ – VE SPOLUPRÁCE S OBCÍ – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S MALÝM VYSTOUPENÍM DĚTÍ

– 16.12.. VEŘEJNÉ VYSTOUPENÍ DĚTÍ PRO SENIORY OBCE LHOTA U PŘÍBRAMĚ

– 16.12.  VEŘEJNÉ VYSTOUPENÍ  PRO RODIČE – POHÁDKA

– 17.12. NADĚLOVÁNÍ V MŠ

– 17.12. V RÁMCI ROČNÍHO PROJEKTU ŠKOLY „ŽIVÁ PLANETA“ – PROJEKTOVÝ DEN -„VÁNOCE PRO ZVÍŘÁTKA“ – SEMINÁŘ S DÍLNOU VOJENSKÉ LESY P.KOLRUSOVÁ

Akce v listopadu 2021

 

24.11. V RÁMCI PROJEKTU : ŽIJEME BEZPEČNĚ A ZDRAVĚ – CANISTERAPIE V MŠ P. POSEKANÁ

12.11. PLAVÁNÍ Č.7

11.11. PUTOVÁNÍ ZA SVATÝM MARTINEM – VYCHÁZKA SMĚREM K PODLESÍ A KONÍM

10.11. NÁVŠTĚVA DIVADLA P. FRIŠTEJNSKÉ V MŠ – JAK POUŠTĚL PEJSEK A KOČIČKA DRAKA

7.11.  PLAVÁNÍ Č.6 

4.11.  V RÁMCI PROJEKTU PROJEKTU „ŽIJEME BEZPEČNĚ A ZDRAVĚ“ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2 –  NÁVŠTĚVA V MŠ – POLICIE ČR – DĚTI SE SEZNÁMÍ S PRACÍ POLICIE, POMŮCKAMI, PRAKTICKÝMI UKÁZKAMI

 

Akce v září 2021

AKCE ŘÍJEN 2021
 • 26.10. PODZINMÍČCI – SPOLEČNÁ PRÁCE RODIČŮ A DĚTÍ S OPÉKÁNÍM NA ZAHRADĚ

  20.10. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – KULTURNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ 

  15.10. PLAVÁNÍ Č.4

  13.10. SETKÁNÍ SENIORŮ – PROHLÍDKA ŠKOLY, DÁRKY SENIORŮM

  9.10. DRAKIÁDA VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ 

  5.10. NÁVŠTĚVA P. BURHAUSER – PTÁČNÍK ORNITOLOG – UKÁZKA DRAVCŮ A PTÁKŮ NA ZAHRADĚ ŠKOLY