Platby

MĚSÍČNÍ POPLATEK ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
podle zákona č. 561/2004 a vyhlášky č.14/2006 a jejich následných aktualizací a směrnice školy

 • 500 Kč/dítě/měsíc
 • poměrnou část provozní doby v měsíci, kdy je omezen nebo uzavřen provoz 
 • 0 Kč/dítě (v posledním roce před zahájením školní docházky až do odchodu do ZŠ)
 • další podmínky úplaty naleznete ve Směrnici ředitele školy o poskytování úplaty ze dne 18.7.2019

ZPŮSOB PLATBY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A STRAVNÉ

 • inkasem na účet MŠ 123-4598210237/0100 tak, aby částka byla na účtu do 15.dne v daném měsíci.

Děti do 6 let 46,-/den

 • přesnídávka 12 Kč
 • oběd 24 Kč
 • svačina 10 Kč

Děti od 6 let 48,-/den

 • přesnídávka 12 Kč
 • oběd 26 Kč
 • svačina 10 Kč