Platby

MĚSÍČNÍ POPLATEK ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
podle zákona č. 561/2004 a vyhlášky č.14/2006 a jejich následných aktualizací a směrnice školy

  • 300 Kč/dítě/měsíc
  • poměrnou část provozní doby v měsíci, kdy je omezen nebo uzavřen provoz 
  • 0 Kč/dítě (v posledním roce před zahájením školní docházky až do odchodu do ZŠ)
  • další podmínky úplaty naleznete ve Směrnici ředitele školy o poskytování úplaty ze dne 18.7.2019

ZPŮSOB PLATBY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  • bankovním převodem na účet MŠ 51-8088760237/0100 tak, aby částka byla na účtu do 15.dne v daném měsíci.

V případě nepřítomnosti dítěte více než 1 měsíc může ředitelka na základě písemné žádosti zákonného zástupce poplatek snížit na 1/2 základní částky. Více ve směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání ze dne 1.3.2012 a jeho dalších aktualizacích.

POPLATEK ZA STRAVNÉ

POZOR ZMĚNA: NOVÝ ÚČET PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU ZA STRAVNÉ 123-4598210237/0100

1 den 40 Kč

  • dopolední svačina 10 Kč
  • oběd (děti do 6 let) 22 Kč
  • oběd (děti 7 let) 24 Kč
  • odpolední svačina 8 Kč

ZPŮSOB PLATBY ZA STRAVNÉ

PŘEVODEM NA ÚČET : 123-4598210237/0100