Platby

MĚSÍČNÍ POPLATEK ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
podle zákona č. 561/2004 a vyhlášky č.14/2006 a jejich následných aktualizací a směrnice školy

  • 300 Kč/dítě (září – červen)
  • 0 Kč/dtě (červenec – srpen)
  • 0 Kč/dítě (v posledním roce před zahájením školní docházky až do odchodu do ZŠ)
  • další podmínky úplaty naleznete ve Směrnici ředitele školy o poskytování úplaty ze dne 18.7.2019

ZPŮSOB PLATBY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  • bankovním převodem na účet MŠ 51-8088760237/0100 tak, aby částka byla na účtu do 15.dne v daném měsíci.

V případě nepřítomnosti dítěte více než 1 měsíc může ředitelka na základě písemné žádosti zákonného zástupce poplatek snížit na 1/2 základní částky. Více ve směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání ze dne 1.3.2012 .

POPLATEK ZA STRAVNÉ
podle odebraných jídel

  • 1 den 35 Kč
  • dopolední svačina 9 Kč
  • oběd (děti do 6 let) 20 Kč
  • oběd (děti 7 let) 21 Kč
  • odpolední svačina 6 Kč

ZPŮSOB PLATBY ZA STRAVNÉ

v hotovosti  v určených dnech v daném měsíci, sledujte úřední desku školy (vstupní dveře)